Beeld: ©Getty Images

Adviesrapport ‘Zorgvuldig arbeidsmigratiebeleid. Hoe de langdurige zorg profijt kan hebben van vakmigranten’

De Adviesraad Migratie (ACVZ) adviseert partnerschappen met zendende landen te ontwikkelen voor ‘vakmigranten’ om huidige en komende personeelstekorten in de langdurige zorg tegen te gaan. Het gaat om verplegende en verzorgende beroepen vanaf mbo niveau-3. Gelet op het belang van langdurige zorg voor ons welzijn moet specifieke en gerichte arbeidsmigratie onderdeel uitmaken van een breder palet aan arbeidsmarktmaatregelen om de (verwachte) personeelstekorten tegen te gaan.

De Nederlandse overheid dient het initiatief voor dit uitnodigend, zorgvuldig arbeidsmigratiebeleid naar zich toe te trekken en hierin de regie te nemen. Om mistanden te voorkomen en te zorgen voor beleid dat goed uitpakt voor mensen zelf én voor onze samenleving is het nodig dat ‘zorgvuldig arbeidsmigratiebeleid’ past binnen een brede welvaartsbenadering, waarbij voldaan wordt aan een aantal condities met betrekking tot de rechten van arbeidsmigranten en hun inbedding in de ontvangende samenleving, nu en later. ‘Partnerschappen’ met zendende landen zijn daarvoor het beste, zodat zowel het zendende als het ontvangende land er bij gebaat is.

Aanbieding rapport tijdens publieksbijeenkomst

De Adviesraad Migratie (ACVZ) bood 29 september 2022 zijn adviesrapport over zorgvuldig arbeidsmigratiebeleid en vakmigranten van buiten de EU aan. De raad ging in gesprek over de bevindingen met deskundigen uit het veld tijdens een publieksbijeenkomst (kijk terug) in Amare (Den Haag).

Zorgvuldig arbeidsmarktbeleid - condities bij de brede welvaartsbenadering
Beeld: ©Adviesraad Migratie
Visual adviesrapport

Follow up in de media

Nederlands Dagblad

Nieuwsuur

NOS

Reformatorisch Dagblad

De Telegraaf

Trouw

Overig

Sociale vraagstukken

Latere media-aandacht

Trouw

Groene Amsterdammer

Parlement

Voorzitter Monique Kremer verzorgde op 13 december 2022 een technische briefing met toelichting op het advies ‘Zorgvuldig arbeidsmigratiebeleid’ aan de vaste Kamercommissie van Justitie en Veiligheid.

Overig

Heeft u vragen over dit adviesrapport, neem dan contact op met Christine Otten