Blogserie Wist u dat ...? Feiten en cijfers over migratie

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen heeft de adviesraad acht blogs gepresenteerd waarin feiten en cijfers over migratie op een rij zijn gezet. Hieronder het overzicht van de blogs.

De meeste migranten komen niet voor asiel

Migratie is veel meer dan alleen asielmigratie. De meeste migranten zijn afkomstig uit andere EU-landen en komen vooral naar Nederland voor werk, studie en de liefde. In deze blog hebben we de cijfers op een rij gezet.

Opzeggen Vluchtelingenverdrag schaadt ook Nederlands belang

Opzegging of wijziging van het VN Vluchtelingenverdrag heeft geen toegevoegde waarde omdat Nederland ook gehouden is aan Europese asielregels. Het verdrag opzij zetten is schadelijk: het treft kwetsbare vluchtelingen, zet wederkerige afspraken op de tocht en doet afbreuk aan de internationale rechtsorde. Hoe dat precies zit, leest u in het blog.

Nederland heeft relatief weinig kennismigranten

Nederland wil een kenniseconomie zijn, maar we ontvangen minder kenniswerkers dan andere Europese landen. Hoe kan dat en wat valt eraan te doen?

Meeste alleenstaande minderjarige vreemdelingen komen uit Syrië

De meeste alleenstaande minderjarige vreemdelingen komen uit onveilige landen als Syrië. Zij krijgen geen automatisch verblijf of oneindig toegang tot voorzieningen in de Nederland en het bepalen van hun leeftijd is geen exacte wetenschap.

Strafbaarstelling van irregulier verblijf heeft weinig toegevoegde waarde

Strafbaarstelling van irregulier verblijf is niet effectief om het verblijf in Nederland van mensen die hier geen recht op hebben tegen te gaan, of om uitzetting te vergemakkelijken. Strafbaarstelling heeft negatieve neveneffecten en zorgt het voor overbelasting van het justitieapparaat.

Vluchtelingenopvang in de regio is al realiteit

‘Opvang in de regio’ wordt vaak genoemd als oplossing van asielvraagstukken. Maar wat zeggen de cijfers over de huidige verdeling van verantwoordelijkheid voor opvang van vluchtelingen wereldwijd? Meer geld, een structurele aanpak van betere bescherming en meer hervestiging: daar ligt de sleutel tot succes.

Migranten komen niet naar Nederland voor onze verzorgingsstaat

Migranten komen naar Nederland om te werken, voor hun gezin of om bescherming te vinden tegen oorlog of vervolging. Hun keuze wordt (mede) bepaald door perspectief op een baan of vanwege bestaande netwerken, en niet door de kans op een uitkering. Het Nederlandse sociale voorzieningenstelsel kent geen ‘aanzuigende werking’.

Het maatschappelijk draagvlak voor migratie is maakbaar

Het draagvlak in de samenleving voor migratie is redelijk stabiel en het aantal migranten heeft daar weinig invloed op. Een positieve framing van migratie en de aanpak van een breder maatschappelijk ongenoegen is wel van belang voor het behoud van het draagvlak. In de laatste blog van deze serie worden de recente inzichten over het draagvlak toegelicht.