EU-grenzen zijn ook onze grenzen

Policy brief over de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Nederland voor mensenrechtenschendingen aan de EU-buitengrenzen.

Policy brief

Wat is de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Nederland voor mensenrechten aan de EU-buitengrenzen?

Lees de policy brief 'EU-grenzen zijn ook onze grenzen'

Interested in the English version of the policy brief.

Rondetafelgesprek Tweede Kamer over 'pushbacks'

Op uitnodiging van de Tweede Kamer nam de adviesraad op 12 januari 2022 deel aan het TK-rondetafelgesprek over ‘pushbacks’.  Het raadslid John Morijn vertegenwoordigde hierbij de ACVZ. 

Lees ook de gespreksnotitie  die de adviesraad voor dit rondetafelgesprek heeft opgesteld.

vlag Nederland en Europa
Beeld: ©Onbekend

Effectieve rechtsbescherming

Het onderzoek ten behoeve van deze policy brief werd uitgevoerd binnen het bredere onderzoeksproject  van de adviesraad getiteld: Effectieve rechtsbescherming in de Europese Unie. Uitgangspunt bij dit project is dat In een democratische rechtsstaat mensen moeten kunnen vertrouwen op een onafhankelijke rechterlijke macht, op een wetgever die fundamentele rechten respecteert en op een uitvoerende macht die zich aan de gestelde regels houdt.

Vragen?

Heeft u vragen over de policy brief, neem dan contact op met Myrthe Wijnkoop.