Plan van aanpak adviesproject vrijwillige inburgering

In dit adviesproject onderzoeken we in hoeverre de sociale inbedding in lokale gemeenschappen van migranten die wettelijk niet verplicht zijn om in te burgeren, kan worden vergroot via een meer gedifferentieerd en vrijwillig inburgeringsaanbod.

We onderzoeken aan de hand van ‘wie’, ‘wat’ en ‘hoe’-vragen hoe die vrijwillige inburgering zo kan worden vormgegeven dat ook migranten die in beginsel tijdelijk naar Nederland komen zo snel en zo goed mogelijk deelnemen aan de Nederlandse samenleving gedurende hun verblijf.

Lees het plan van aanpak en neem contact op met de coördinator bij suggesties.