Beweren en Bewijzen. Ontmoeting tussen wetenschap en politiek

Op maandagmiddag 23 en dinsdag 24 mei 2022 vond rond en in de Tweede Kamer het evenement Beweren en Bewijzen plaats. 

Tweedekamerzetels met data
Beeld: ©Onbekend

De waarde van wetenschap voor politiek en burger

In een aantal interactieve sessies over het thema 'De waarde van wetenschap voor politiek en burger', gingen Kamerleden in gesprek met sprekers uit de wereld van de wetenschap en advies. Welke rol kan de wetenschap spelen in de versterking van de kennispositie van de Tweede Kamer, sluiten vraag en aanbod goed op elkaar aan, en hoe komen wetenschappelijke inzichten terug in het beleid en bij de burgers? 

Deze activiteit is gebaseerd op de motie-Tielen c.s. (29338, nr. 203) en voorbereid door de Kamerleden Judith Tielen (VVD), Joost Sneller (D66), Nicki Pouw-Verweij (JA21) en Marieke Koekkoek (Volt). Het programma is een coproductie van de Tweede Kamer en een aantal kennisorganisaties: Parlement en Wetenschap (KNAW, UNL, NWO, De Jonge Akademie, TNO, NFU), Rathenau Instituut, Algemene Rekenkamer, AWTI, WRR, ACVZ, ROB.

Nadere informatie

Meer informatie over de bijeenkomst is te verkrijgen via: DAO@tweedekamer.nl en via de website van de Tweede Kamer