Policy brief over EU-Pact Migratie en Asiel: Na woorden nu daden

Het door de Europese Commissie voorgestelde EU-Pact Migratie en Asiel valt of staat met de uitvoering ervan. Dat concludeert de ACVZ in deze policy brief.

Reactie op het EU-Pact

Met deze policy brief geeft de ACVZ een reactie op het EU-Pact Migratie en Asiel zoals dat door de Europese Commissie in september 2020 is voorgesteld. Het uitbrengen van dit Pact betekent dat de EU-lidstaten weer om de tafel zitten om verder te werken aan een gemeenschappelijk kader voor solidariteit, samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid.

De verdere uitwerking van het Pact

Hoewel de voorstellen nog juridische en praktische vragen oproepen zou de inzet van Nederland en de EU volgens de adviescommissie zich vooral moeten richten op:

  • Het verstevigen en verbeteren van wat er wel al is bereikt: implementatie, monitoring en naleving van bestaande EU-regelgeving.
  • Een daadwerkelijk functionerend en goed uit te voeren alternatief voor het Dublin-systeem. Zonder werkende solidariteit is er een groot risico dat het hele pakket als een kaartenhuis instort.
  • Het creĆ«ren van legale migratiemogelijkheden, als onderdeel van partnerschappen met landen buiten de EU, door met concrete projecten aan de slag te gaan: creating by doing.

Vragen over deze policy brief?

Heeft u vragen over deze publicatie? Neem dan contact op met Myrthe Wijnkoop