Adviesvraag TK (Initiatief wetsvoorstel -Verankeren belang van het kind)

De Tweede Kamer heeft op 1 april 2020 de ACVZ om nader advies gevraagd over het initiatiefvoorstel van wet wijziging Vreemdelingenwet in verband met verankeren van het belang van het kind. Dit initiatiefvoorstel is van de TK-leden Van Ojik, Kuiken, Van Kooten-Arissen, Jasper van Dijk en Wassenberg.