Kabinetsreactie: Secundaire migratie

Op 19 november 2019 is de kabinetsreactie op het advies 'Secundaire migratie van asielzoekers in de EU' verschenen.

Doorwerking van aanbevelingen

Het kabinet onderschrijft de aanbeveling om de grondoorzaken van asielgerelateerde migratie in algemene zin en secundaire migratie van asielzoekers verder aan te pakken, maar gaat daarbij alleen in op het aanpakken van grondoorzaken in landen van herkomst en niet op het aanpakken van grondoorzaken van doormigratie binnen de EU.

De aanbeveling om in te zetten op een eerlijker, evenwichtiger en efficiënter Dublin-systeem wordt in algemene zin onderschreven, maar de nadere invulling daarvan met onder meer positieve prikkels voor asielzoekers door de ACVZ volgt het kabinet niet.

Ook de oproep om te blijven inzetten op een verbetering van het terugkeerbeleid wordt in algemene zin onderschreven.

Op de constatering in het advies dat er tot op heden nog maar weinig terug- en overnameovereenkomsten zijn gesloten met landen waar al jaren veel asielzoekers vandaan komen, gaat het kabinet niet in. Dat geldt ook voor de constatering dat de zogeheten ‘strategische landenbenadering migratie’ (SLM) feitelijk een dode letter is.