Ton van Loon

Ton van Loon
Beeld: ©Adviesraad Migratie

Ton van Loon

Functie
Lid

Ton is sinds 2018 lid van de adviesraad en per 1 maart 2022 voor 4 jaar herbenoemd.

Overige functies

  • Senior advisor Boston Consultancy Group (BCG)
  • Senior fellow GIDS (German Institute for Defence and Strategic studies)
  • Bestuurslid van de Atlantische Commissie
  • Voorzitter stichting Ondersteuning Veteranenactiviteiten

Over Ton

Mijn professionele en persoonlijke ervaringen vormen de drijfveer om als lid van de adviesraad mee te denken over een effectief en menselijk migratiebeleid. Als voormalig Luitenant-generaal van de Landmacht heb ik tijdens mijn uitzendingen van dichtbij meegemaakt hoeveel menselijk leed er ontstaat wanneer mensen gedwongen worden te vluchten. Vooral tijdens de Kosovo crisis heb ik gezien wat de gevolgen zijn wanneer een regime opzettelijk mensen verdrijft. Nog steeds vormen politieke instabiliteit en de gevolgen daarvan het grootste probleem voor de gewone bevolking. De situatie aan de Europese zuidgrens is zorgwekkend en vergt aandacht. Vanuit mijn internationale ervaring ben ik een voorstander van een gezamenlijke aanpak. Samenwerken aan echte oplossingen als het gaat om omgaan met vluchtelingen en vreemdelingen. ‘Prachtige muren’ of ‘IJzeren gordijnen’ helpen daarbij niet. Maar ook ervoor zorgen dat mensen in crisisgebieden, zoals ze dat zelf ook vaak willen, zelf kunnen werken aan een betere toekomst. Door voortdurend te kijken naar mogelijkheden voor het leveren van een zinvolle bijdrage in de samenleving kan meteen ook het maatschappelijk draagvlak worden vergroot.