Mr. Mariam Chébti

Mr. Mariam Chébti
Beeld: ©Adviesraad Migratie

Mr. Mariam Chébti

Functie
Vicevoorzitter

Mariam is per 1 augustus 2019 voor 4 jaar benoemd tot lid van de adviesraad.

Overige functies

  • Lid van het College van de Rechten van de Mens
  • Voorzitter klachtadviescommissie van de Raad voor de Kinderbescherming
  • Lid van de commissie van advies voor de behandeling van bezwaarschriften van de provincie Zuid-Holland
  • Voorzitter Commissie werkelijke schade Toeslagen

Over Mariam

Ik ben, voordat ik lid van het College van de Rechten van de Mens werd, werkzaam geweest in de advocatuur en in de rechtspraak. Hoewel sinds mijn propedeuse Rechtsgeleerdheid in Utrecht een civilist in hart en nieren, heb ik door mijn vervolgopleidingen in het VK en VS een groot interesse in het internationaal publiekrecht ontwikkeld. Met name in mensenrechtenverdragen en de toepassing daarvan binnen de nationale rechtspraktijk. Mijn interesse in het vreemdelingenrecht is dan ook gelegen in de mensenrechtelijke aspecten hiervan.

Het zijn van vreemdeling is van alle tijden en in alle tijden een persoonlijk vaak pijnlijke ervaring. Een vreemdelingenbeleid dat zowel wat betreft inhoud als uitvoering het voldoen aan de hoogste mensenrechtenstandaard tot uitgangspunt neemt, verzacht deze ervaring en vergroot mijns inziens zowel het draagvlak als de acceptatie van dat beleid.