Prof. mr. dr. Maartje van der Woude

Prof. mr. dr. Maartje van der Woude
Beeld: ©Adviesraad Migratie

Prof. mr. dr. Maartje van der Woude

Functie
Lid

Maartje is per 1 september 2021 voor 4 jaar benoemd tot lid van de adviesraad.

Overige functies

  • Hoogleraar Rechtssociologie, Universiteit Leiden 
  • Rechter – Plaatsvervanger bij de Strafsector van de Rechtbank Noord-Nederland 
  • Lid Wetenschappelijke Adviesraad Nationale Politie

Over Maartje

Als hoogleraar rechtssociologie houd ik me bezig met de (door)werking - (neven)effecten - van het recht binnen de samenleving, maar ook met vraagstukken rondom de totstandkoming van wet- en regelgeving. Ik richt me hierbij in het bijzonder op wet- en regelgeving op het terrein van grenstoezicht, migratie en het terrein van veiligheid. Deze twee terreinen lijken steeds verder met elkaar vervlochten te raken als we kijken naar het politieke en het publieke discours, maar ook naar beleid en wetgeving. Mijn huidige onderzoek richt zich op deze vervlechting die in de literatuur ook wel wordt aangeduid met de term ‘crimmigratie’ en richt zich op de vraag hoe Europese lidstaten in een aanhoudend populistisch klimaat waarin de angst voor zogenoemde ‘gevaarlijke’ anderen groot is, omgaan met het de open Europese binnengrenzen en het vrij verkeer van personen. Hierbij kijk in het bijzonder naar de verschillende manieren waarop Schengen lidstaten hun binnengrenzen, die ‘open’ zouden zijn, monitoren en controleren. Het beeld wat uit dit onderzoek naar voren komt is een beeld van een gefragmenteerd en verdeeld Europa, waarbij iedere lidstaat de binnengrenzen nauwgezet in de gaten houdt. Deze verdeeldheid en het ogenschijnlijke gebrek aan transparantie en kritische reflectie over de manieren waarop de lidstaten dit doen, baart me zorgen. Ik maak me daarnaast ook zorgen over de toenemende polarisatie binnen de Nederlandse samenleving en de implicaties die dit heeft voor de wijze waarop verschillende groepen en gemeenschappen binnen die samenleving zich tot elkaar verhouden. Om dit verder te onderzoeken richt ik mijn blik niet alleen op Europa, maar kijk ook naar de verschillende manieren waarop er op lokaal niveau allerlei ‘grenzen’ worden opgeworpen voor verschillende groepen migranten door middel van lokaal beleid.  Ik ervaar het als een voorrecht om als commissielid mijn kennis en ervaring in te zetten om na te denken over en te reflecteren op het Nederlandse migratiebeleid: Er is genoeg te doen!