Drs. Jos Wienen

Drs. Jos Wienen
Beeld: ©Adviesraad Migratie

Drs. Jos Wienen

Functie
Lid

Jos is per 1 december 2021 voor 4 jaar benoemd tot lid van de adviesraad.

Overige functies

  • Burgemeester Haarlem
  • Voorzitter bestuur Noord-Hollands Archief (NHA)
  • Lid Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (LOVP)
  • Voorzitter Regio Overleg Veiligheid en Politie Noord-Holland (ROVP)
  • Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Kennemerland