Mr. dr. Hugo Fernandes Mendes

Mr. dr. Hugo Fernandes Mendes
Beeld: ©Adviesraad Migratie

Mr. dr. Hugo Fernandes Mendes

Functie
Lid

Hugo is per 1 augustus 2019 voor 4 jaar benoemd tot lid van de adviesraad.

Overige functies

  • Lid van de Raad van Commissarissen MBO Rijnland

  • President-commissaris van MCF-Business Enterprises

  • Voorzitter Commissie Werkelijke Schade

  • Voorzitter Raad van Toezicht Raeger

  • Lid van de Raad van Commissiarissen Kersten Holding

  • Lid van de Raad van Commissiarissen Jolley Holding

  • Voorzitter Moravian Church Foundation

Over Hugo

In verschillende functies ben ik de afgelopen tientallen jaren betrokken geweest bij het immigratie- en integratiebeleid. Als lid van de toenmalige Adviescommissie Onderzoek Minderheden, voorzitter van het Landelijk Bureau ter bestrijding van discriminatie naar ras; als directeur integratiebeleid bij het ministerie van Binnenlandse zaken onder meer ambtelijk verantwoordelijk voor de totstandkoming van de eerste Inburgeringwet, de remigratiewet, en de uitplaatsing uit de centrale opvang van statushouders voor huisvesting naar gemeenten. Voorts voorzitter van de interdepartementale commissie integratiebeleid, en lid van de ISI, een hoog-ambtelijke Interdepartementale Commissie voor het Immigratiebeleid. Als docent eertijds initiator en betrokken bij de opzet van het vak vreemdelingenrecht aan de Leidse universiteit. Als voormalig Lid van de Raad van de Strafrechtspleging en Jeugdbescherming betrokken bij onder meer advisering en inspectie van de kwaliteit van de vreemdelingen in detentie. Ook ben ik werkzaam geweest als loco-gemeentesecretaris en Chief Science Officer van de gemeente Amsterdam. Met deze achtergrond ben ik blij binnen het ACVZ te mogen meedenken over hedendaagse migratie vraagstukken. Ook in deze tijd een brandend thema.