Position paper 'Bevordering internationale samenwerking op basis van bredere migratiepartnerschappen' - TK Rondetafelgesprek

De adviesraad pleit in de position paper 'Bevordering internationale samenwerking op basis van bredere migratiepartnerschappen' voor bredere partnerschappen die effectiever zijn dan 'smalle' afspraken die alleen betrekking hebben op terugkeer en het voorkomen van irreguliere migratie.  

De Adviesraad Migratie is voorstander van een coherent en geïntegreerd migratiebeleid waarbij naast afspraken over terugkeer en voorkoming van irreguliere migratie, ruimte is voor de bevordering van legale migratiekanalen.

Rondetafelgesprek terugkijken

Raadslid Mark Klaassen lichtte de paper nader toe tijdens een rondetafelgesprek over migratiedeals op 24 april 2024 van de Tweede Kamer (Commissie JenV). 

Kijk de toelichting op de position paper terug
Bekijk de aankondiging met sprekerslijst