Jaarverslag 2023

Het jaarverslag 2023 biedt een overzicht van alle publicaties, blikt hierop terug en toont achtergronden. 

Inhoud

Het jaarverslag biedt een overzicht van alle publicaties en blikt terug op onder andere:

  • Signalering 'De prijs van tijdelijkheid. Perspectief voor Oekraïense ontheemden in Nederland'
  • Verkenning ‘Arbeidsmigratie: Oplossing voor economie en demografie?’
  • Werkbezoek aan Berlijn - Het migratiebeleid van onze oosterburen
  • Aanbieding evaluatierapport 'Houvast bieden in het migratiedebat'

Ook blikken wij kort vooruit op 2024. 

Oekraïens kind daalt brandtrap af opvanggebouw waar Oekraïense vlag wappert
Beeld: ©ANP / Robin van Utrecht

Uit het voorwoord

Uit het voorwoord van voorzitter Monique Kremer:

“Migratie is een fenomeen dat ook altijd een fysieke, lokale plek kent. In het café, de straat of de buurt komen de verschillende werelden letterlijk samen. Uiteindelijk moet het dáár gebeuren.

Een heel belangrijke stap die op dit vlak in Nederland is gezet in het afgelopen jaar, is de totstandkoming van de spreidingswet: de afspraak dat álle gemeenten asielzoekers gaan opvangen. Dat opvangen kan gezamenlijk en ook kleinschaliger.
De Adviesraad Migratie heeft al in 2022 samen met de Raad voor Openbaar Bestuur hierover geadviseerd in het rapport Asielopvang uit de crisis. Ook asielopvang is volgens ons een maatschappelijke opgave. En die asielopvang kan beter: meer geïntegreerd in de lokale context. Dat is niet alleen goed voor asielzoekers zelf, maar ook voor de ontvangende samenleving.

Deze zienswijze hebben we als adviesraad in het afgelopen jaar meerdere malen naar buiten gebracht via wetsadviezen aan het kabinet en hoorzittingen in de Tweede en Eerste Kamer. Ook hebben we dit beeld gebruikt ten aanzien van de situatie van de Oekraïense ontheemden hier in Nederland. De Nationale Migratiedialoog 2023 ging daar heel specifiek over en droeg de titel De prijs van tijdelijkheid. Als raad zien we natuurlijk ook dat er tussen hen die hier zijn en zij die hier komen wrijvingen kunnen ontstaan. Dat kan tegengegaan worden door lokale inbedding. Daarom is die lokale inbedding, een wederzijdse erkenning van elkaars ‘sociale’ pijn, en het kunnen zoeken naar de alledaagse gezamenlijkheid, zo belangrijk.”