Advies ontwerpbesluit tot wijziging van de regelgeving ter implementatie van de Europese blauwe kaart Richtlijn

Op 9 mei 2023 heeft de adviesraad advies uitgebracht over wijziging van het Vreemdelingenbesluit in verband met de implementatie van de Europese blauwe kaart Richtlijn (Ebk-richtlijn). Lees het advies.