Rondetafelgesprek over rechten van kinderen zonder verblijfvergunning in Nederland

Op 12 april 2023 organiseert de Tweede Kamer van 10:00-13:00 uur een rondetafelgesprek over in Nederland verblijvende kinderen zonder verblijfsvergunning. Mark Klaassen, lid van de adviesraad, zal namens de Adviesraad Migratie de position paper nader toelichten.

De adviesraad richt zich in deze notitie op de rechtspositie en rechtsbescherming van kinderen in het vreemdelingenbeleid. De adviesraad pleit voor maatwerk in individuele zaken en voor een verdere verankering van (internationale) kinderrechten in het vreemdelingenbeleid.

Bekijk het dagoverzicht en kijk live mee.
En luister het NOS Radio 1 interview terug met raadslid Klaassen.