Signalering: Schurende maatregelen. Over maatregelen aangekondigd in reactie op de opvangcrisis in Ter Apel

De Adviesraad Migratie constateert  dat de overheid recent met een beroep op ‘nood breekt wet’ maatregelen neemt die fundamentele rechten tijdelijk buiten werking stelt. Het is dus essentieel dat deze maatregelen tijdelijk blijven en structurele oplossingen worden gevonden voor de asielopvangcrisis en de huisvestingsproblematiek voor statushouders.  Lees hier het rapport.