Adviesrapport: Een huis voor statushouders, Advies over knelpunten bij het huisvesten van statushouders in gemeenten

Er zitten al té lang té veel asielzoekers met een asielvergunning (statushouders) in de opvang voor asielzoekers. Het langdurige verblijf van statushouders in de COA-opvang is allereerst het gevolg van de wooncrisis.

Maar ook de aanhoudende noodtoestand in het asielstelsel en knelpunten bij de uitvoering van het rijksbeleid op lokaal niveau belemmeren het tijdig huisvesten van statushouders in gemeenten. De Adviesraad Migratie (ACVZ) pleit voor een combinatie van maatregelen op deze drie gebieden om de uitstroom van statushouders uit de COA-opvang te stimuleren. Bezoek de publicatiepagina.