Naamswijziging ACVZ naar 'Adviesraad Migratie'

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) zal verder gaan als de Adviesraad Migratie, zoals goedgekeurd door het parlement.

De nieuwe naam volgt het officiële juridische en maatschappelijke vocabulaire en sluit beter aan bij de inhoud, uitstraling, herkenbaarheid en daarmee de doorwerking van het werk van de adviesraad. De Engelstalige naam is: Advisory Council on Migration.

Vanwege de naamsbekendheid zal de Adviesraad Migratie de oude afkorting enige tijd achter de nieuwe naam voeren.
De website-url is aangepast.