Langetermijnvisie nodig voor ontheemden uit Oekraïne

Oekraïense ontheemden in Nederland verkeren in ‘dubbele onzekerheid’ over zowel hun bescherming als hun verblijfsstatus. De duur van de tijdelijke bescherming is afhankelijk van de mogelijkheid tot veilige en duurzame terugkeer naar Oekraïne. En hun verblijfsstatus in Nederland na beëindiging van de tijdelijke bescherming is ook onzeker.

De Adviesraad Migratie (ACVZ) adviseert in de signalering 'Tijdelijke bescherming voor Oekraïense ontheemden op de langere termijn' dat het van groot belang is dat de regering spoedig een langetermijnvisie formuleert. Er moet daarbij met verschillende scenario’s rekening worden gehouden, want de verschillende migratiestromen zijn fluïde en het militaire conflict is lastig te voorspellen.

Overhandiging  signalering 'Langetermijnvisie nodig voor ontheemden Oekraïne' aan staatssecretaris
Beeld: ©Adviesraad Migratie
Aanbieding staatssecretaris Van der Burg