Van weerstand naar welkom. Artikel over lokaal draagvlak en opvang asielmigranten

Monique Kremer en Sander Vergeer schreven artikel waarin zij stellen dat goede opvang asielmigranten alleen mogelijk is met lokaal draagvlak. 

Lokaal draagvlak nodig voor goede opvang asielmigranten

De adviesraad voert gesprekken met lokale bestuurders over migratie en integratie. Onder andere op basis daarvan schreven Monique Kremer en Sander Vergeer een artikel waarin zij stellen dat goede opvang asielmigranten alleen mogelijk is met lokaal draagvlak. Rijk en gemeente moeten daartoe wel inspanningen leveren: investeringen voor iedereen in de wijk – ook in sociaal werk – en het creëren van kleinere opvanglocaties die de deuren wagenwijd open hebben staan naar de buurt.