‘Samen werken aan terugkeer’ advies over kwaliteit en effectiviteit vreemdelingenbewaring

Er wordt vaak gesproken over ‘falend terugkeerbeleid’. De overheid wil dat meer migranten die Nederland moeten verlaten, ook echt vertrekken. Hoe effectief is het om hen vast te zetten om ze uit te zetten? Lees het advies en bekijk de digitale presentatie ervan  via het YouTube kanaal van de adviesraad migratie (ACVZ) 

Terugkeer kan beter worden georganiseerd

Er wordt vaak gesproken over ‘falend terugkeerbeleid’. De overheid wil dat meer migranten die Nederland moeten verlaten, ook echt vertrekken. Hoe effectief is het om hen vast te zetten om ze uit te zetten? Kunnen daar geen lichtere middelen voor worden ingezet? Hoe zorgvuldig gaan de organisaties die migranten vastzetten te werk en met welke knelpunten hebben ze te maken?

Op verzoek van de staatssecretaris Broekers-Knol heeft de adviesraad onderzoek gedaan naar de effectiviteit en zorgvuldigheid van vreemdelingenbewaring en worden  aanbevelingen gedaan om het beleid en de uitvoering daarvan te verbeteren. Dat is belangrijk voor de geloofwaardigheid van het migratiebeleid.

Man in vreemdelingenbewaring
Beeld: ©Onbekend

Digitale presentatie advies ‘Samen werken aan terugkeer’

Na het welkomstwoord van Monique Kremer (voorzitter ACVZ) gaf Sander Vergeer (ACVZ) een presentatie van de voornaamste bevindingen uit het advies.

Sandra Rottenberg leidde het gesprek met een aantal deskundigen op het gebied van terugkeer die reageerden op het advies. Te weten: Arjen Leerkes (hoogleraar Universiteit Maastricht); Martijn Tubbergen (directeur Toezicht en maatregelen bij de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V),  Jan van Leerdam. (Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM))

Presentatie gemist? Geen probleem. Deze is te vinden YouTube kanaal van de adviesraad migratie (ACVZ)

Vragen?

Vragen over het advies? 

Neem contact op met Sander Vergeer