Maak migratiebeleid duurzaam

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken roept het volgende kabinet op werk te maken van een duurzaam migratiebeleid.

Huidig migratiebeleid niet duurzaam

Zowel het Nederlandse als het Europese migratiebeleid is onvoldoende flexibel, evenwichtig en effectief. In de notitie ‘Oproep tot een duurzaam migratiebeleid’ schetst de ACVZ de mogelijkheden om te komen tot een effectiever migratiebeleid dat soepeler omgaat met schommelingen in het aantal migranten en waarin een balans wordt gevonden tussen de belangen van Nederland, de EU en de bescherming van migranten en hun rechten.

Mogelijkheden voor duurzaam migratiebeleid

In de notitie ‘Oproep tot een duurzaam migratiebeleid’ schetst de ACVZ de mogelijkheden om te komen tot een migratiebeleid dat soepeler omgaat met schommelingen in het aantal migranten en waarin een balans wordt gevonden tussen de belangen van Nederland, de EU en de bescherming van migranten en hun rechten.