Wet biometrie helpt bij uitvoering vreemdelingenbeleid

De Wet biometrie helpt uitvoeringsorganisaties bij de registratie en identificatie van vreemdelingen en daarmee met de uitvoering van het vreemdelingenbeleid. De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken adviseert daarom om de Wet biometrie te verlengen. Daarbij beveelt de ACVZ ook aan om een evaluatiemoment te creëren om nut en noodzaak van de wet opnieuw te bekijken.

Creëer een nieuw evaluatiemoment over vijf jaar

Uit de evaluatie onderzoeken die zijn gedaan naar de werking van de Wet biometrie blijkt wel dat er nog onvoldoende cijfers en andere gegevens zijn om het effect van de wet te meten: worden de doelstellingen wel bereikt? Ook is nog onduidelijk wat de gevolgen van de ontwikkeling van Europese regelgeving over biometrie zullen zijn voor nut en noodzaak van deze nationale wet. Daarom adviseert de ACVZ om over vijf jaar nog een keer te beoordelen of het nodig en wenselijk is om de wet in stand te houden.

Verleng nu wel de werking van de Wet biometrie

Ondanks dat belangrijke vragen over de werking van de Wet biometrie nog niet zijn beantwoord, is de mogelijkheid om biometrische gegevens van vreemdeling af te nemen en te bewaren erg belangrijk. Het helpt uitvoeringsorganisaties bij de registratie en identificatie van vreemdelingen en daarmee met de uitvoering van het vreemdelingenbeleid. Daarom vindt de ACVZ het belangrijk, net als de staatssecretaris, dat deze wet niet zomaar komt te vervallen.