Briefadvies: Wet Inburgering

Er zijn veel migratiemaatregelen en vaak zijn ze ook nog eens heel ingewikkeld. Daarom stelde de ACVZ voor om een jaarlijks integraal overzicht van de verschillende aspecten van migratie te maken en hiermee de open communicatie over migratie en al haar onderdelen te bevorderen. De staatssecretaris heeft de Tweede Kamer nu geïnformeerd over stand van zaken van de Integrale Migratieagenda. Het is tijd voor een debat!

Staatssecretaris informeert Tweede Kamer over Integrale Migratieagenda

Ook de Tweede Kamer verzocht met behulp van een motie in 2018 het kabinet te komen met een jaarlijkse rapportage over de relevante aspecten van migratie. Staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid heeft op 14 oktober 2019 de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de Integrale Migratieagenda.

Wereldkaart
Beeld: ©Onbekend

Overzicht maakt migratiestelsel toekomstbestendig

Een volledig overzicht van de verschillende aspecten van migratie biedt meer inzicht. De kwaliteit van het maatschappelijk debat over de gewenste richting van het migratiebeleid kan hiermee worden verhoogd en de effectiviteit van het beleid kan ermee worden verbeterd. Dit zijn twee belangrijke vereisten om ons migratiestelsel toekomstbestendig te maken.

Advies over de toekomst van migratie

De suggestie voor de migratieagenda komt uit het rapport: “Op weg naar 2030. Migratie: een toekomstverkenning”. Migratie is van alle tijden, dus ook van de toekomst. Omdat de oorzaken en manieren van migratie voortdurend veranderen en er veel onzekerheden zijn over wat de toekomst brengen zal, is een zinvolle en realistische aanpak van migratie alleen mogelijk als politici, bestuurders en burgers deze twee feiten onder ogen zien.

Lees meer over:

  • Advies Op weg naar 2030
  • Motie
  • Voortgangsbrief integrale migratieagenda