Deelname voorzitter M. Kremer aan Nederlandse Economendag 2023 (NED)

Op vrijdag 27 oktober gingen economen in discussie over o.m. belangrijke economische thema’s. 
Voorzitter Monique Kremer nam deel aan de sessie over arbeidsmigratie, samen met Rits de Boer (Nederlandse Arbeidsinspectie) en Briitta van Staalduinen (Universiteit Leiden). 

Over de sessie: Al sinds het tweede deel van de 20ste eeuw, hebben migratiestromen geleid tot demografische en sociale transformaties die het economische en politieke landschap van Nederland hebben veranderd. De arbeidsmarkt is sterk veranderd door de komst van onder andere kennismigranten, seizoenarbeiders en lager opgeleide migranten. Dit heeft geleid tot zeer relevante beleidsvragen over de invloed van deze migranten op de arbeidsmarkt. Zoals, wat is het effect van arbeidsmigranten op de lonen en de werkloosheid? Kunnen zij goed integreren in de Nederlandse arbeidsmarkt en samenleving? En is een hogere instroom van arbeidsmigranten een langdurige oplossing voor de structurele tekorten op de arbeidsmarkt? 

De Nationale Economendag begon met een plenaire sessie over AI en de arbeidsmarkt. Bekijk ook een video van de dag .