Kwetsbaar maar kansrijk: Oekraïense ontheemden op de arbeidsmarkt

Sociale Vraagstukken: Oekraïense ontheemden vinden wel snel werk in Nederland, maar dat werk past vaak niet bij hun opleidingsniveau. Werkgevers, sociale partners en de overheid moeten zorgen voor begeleiding naar goed en passend werk, schrijven Katja Rusinovic (Haagse Hogeschool en lid Adviesraad Migratie) en Anita Ham (Haagse Hogeschool).

Voor een betere aansluiting op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat Oekraïense ontheemden niet alleen geholpen worden bij het vinden van werk. Vanuit de gemeentelijk en particuliere opvang kan gemakkelijk op laagdrempelige manier informatie worden verstrekt om uitbuiting op de werkvloer te voorkomen en te signaleren. Daarnaast is het eveneens van belang dat werkgevers, sociale partners en de overheid zorgen voor begeleiding naar passend werk, zodat de kennis en ervaring van Oekraïners ingezet kunnen worden in sectoren die beter aansluiten op hun opleidingsniveau.

Lees het volledige artikel.