Commentaar: Een vreemde in het overheidssysteem. Over de veilige verwerking van persoonsgegevens van migranten.

In dit vijfde commentaar uit de reeks over de menselijke maat in het migratiebeleid kijkt de Adviesraad Migratie naar het recht op privacy, in het bijzonder de bescherming van persoonsgegevens. Zo heeft eenieder het recht van inzage in de over hem verzamelde persoonsgegevens en op het herstel en wijziging daarvan.

Digitalisering biedt de overheid de mogelijkheid dienstverlening te versnellen, te verbeteren en uit te breiden. Zo ook in de migratieketen. Maar door digitalisering wordt overheidsdienstverlening voor veel mensen ook niet makkelijker.

Een overmatig vertrouwen van de overheid in digitale gegevens in registers en geautomatiseerde (keten)systemen kan problemen geven in de praktijk. Dat geldt voor de Nederlandse burger en in het bijzonder voor vreemdelingen die afhankelijker zijn van overheden.

We analyseren drie casussen en concluderen dat juist als het gaat over het verwerken van persoonsgegevens van vreemdelingen die kwetsbaarheid groter is. Een foutje heeft al snel ingrijpende gevolgen voor hun verblijf en opgebouwde leven in Nederland. Overheden moeten bij verwerking van hun data daarom extra opletten en meer waarborgen bieden.