Webinar ‘Ingeburgerd, ingebed?’

Op 10 februari 2022 organiseerden we een online debat met experts, inburgeraars en wethouders over inburgering. Lees Han Entzinger's essay: Inburgering: hordenloop of maatschappelijke investering?

Inburgeringsles

Inburgering

Wat is het doel van inburgering en wat willen we ermee bereiken?  Hoe geef je inburgering praktisch vorm? Voor wie is inburgering eigenlijk bedoeld en wie is er verantwoordelijk voor? Wat betekent dit voor nieuwkomers en de lokale samenleving? Hierover bestaat al ruim vijfentwintig jaar een maatschappelijk debat. Deze en andere vragen werden besproken tijdens de bijeenkomst.

Speciaal voor dit webinar schreef Han Entzinger, een van de initiators van het inburgeringsbeleid, een essay. Hij gaat in dit essay in op de uitgangspunten van het beleid, stelt normatieve vragen en kijkt vooruit.

Lees Han Entzinger's essay: Inburgering: hordenloop of maatschappelijke investering?

In gesprek met elkaar

Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet Inburgering ingegaan. Gemeenten hebben weer de regie over de inburgering gekregen. Ook staan de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. Een goed moment om met experts, inburgeraars en wethouders in gesprek te gaan over hun ervaringen, verwachtingen en ambities.

Programma van het gesprek

Welkom door gespreksleider Umar Mirza

Openingswoord door Monique Kremer, (Voorzitter Adviesraad Migratie)

Interview met Han Entzinger, (Emeritus hoogleraar integratie- en migratiestudies aan de Erasmusuniversiteit van Rotterdam)

Rondetafelgesprek met wethouders Froukje de Jonge (CDA, Almere) en Anita Bastiaans (partijloos, Maastricht), Linda Voortman (GL, Utrecht), Ben Geerdink (voorzitter van het College van Bestuur van ROC Rijn IJssel en bestuurslid van de MBO-Raad), en ervaringsdeskundigen Mustafa Khaled en Imren Yigit Ari.

Reflectie en afsluiting door Han Entzinger en Monique Kremer

Vragen

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.