Jos Wienen benoemd tot lid Adviesraad Migratie

Drs. Jos Wienen is door de ministerraad voor vier jaar benoemd tot lid van de adviesraad per 1 december 2021

Beeld: ©Adviesraad Migratie

De ACVZ verwelkomt drs. Jos Wienen als nieuw lid van de adviesraad. De ministerraad heeft dhr. Wienen per 1 december 2021 benoemd voor een periode van vier jaar. De heer Wienen vormt met zijn theoretische en praktische kennis en ervaring op het terrein van asielmigratie en integratie een waardevolle toevoeging op de expertise van de adviesraad.