Gevraagd advies over gebruik beleidsmatige richtgetallen in het migratiedomein

Adviesverzoek van kabinet: In hoeverre en op welke wijze kunnen beleidsmatige richtgetallen bijdragen aan sturing van asiel- en reguliere migratie naar Nederland?