Nieuw ACVZ lid benoemd

De ministerraad heeft mevrouw prof. mr. dr. Maartje van der Woude benoemd tot lid van de adviesraad migratie (ACVZ).

Maartje van der Woude
Beeld: ©Adviesraad Migratie

De ministerraad heeft prof. mr. dr. Maartje van der Woude benoemd tot lid van de adviesraad migratie (ACVZ). De adviesraad verwelkomt haar nieuwe lid van harte en ziet  de specifieke kennis en ervaring van mevrouw van der Woude als een waardevolle aanvulling op de expertise van de raad.

Maartje van der Woude is als hoogleraar rechtssociologie verbonden aan de universiteit Leiden. Zij heeft een uitgebreide en interdisciplinaire kennis en ervaring op het terrein van migratie. Onderwerpen zoals rechtshandhaving, openbare orde en veiligheid en de (maatschappelijke en politieke) effecten van wet- en regelgeving hebben daarbij haar specifieke aandacht.