Twee nieuwe ACVZ leden benoemd

De ministerraad heeft mevrouw dr. Katja Rusinovic en de heer prof. dr. John Morijn benoemd tot nieuwe commissieleden van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ). De commissie verwelkomt haar nieuwe leden die met hun specifieke kennis en ervaring een uitstekende aanvulling vormen op de bestaande expertise van de adviescommissie. De ACVZ kijkt met veel plezier uit naar de toekomstige samenwerking.

Katja Rusinovic
Beeld: ©Adviesraad Migratie
Beeld: ©Adviesraad Migratie

Mevrouw Rusinovic is lector grootstedelijke ontwikkelingen aan de Haagse Hogeschool. Haar kennis over sociale en grootstedelijke (beleids)vraagstukken vanuit migratieperspectief en haar expertise over het onderwerp arbeidsmigratie en economie zijn waardevolle toevoegingen voor de ACVZ.


De heer Morijn is als bijzonder hoogleraar recht en politiek in de internationale betrekkingen verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn brede juridische (beleids)achtergrond en gedegen Europees en internationaalrechtelijke en mensenrechtelijke expertise zijn belangrijke aanvullingen voor de adviesraad.