ACVZ voorzitter Monique Kremer: Streef naar een 'beter werk' strategie

De Covid-19-crisis heeft duidelijk de slechte arbeidsvoorwaarden van arbeidsmigranten aan het licht gebracht. Deze problematiek zien we vooral in de vitale sectoren zoals landbouw, logistiek en voedingsindustrie. Met alleen het verbeteren van de ‘bescherming’ en het ‘Covidproof’ maken van dit soort werk kunnen we de samenleving en de economie echter niet veerkrachtiger en crisisbestendig maken betoogt Monique Kremer, voorzitter Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken en bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap UvA. Ze pleit daarom voor een 'beter werk'-strategie in haar artikel voor het migration policy centre.