Adviescommissie aangesloten bij SER-denktank ‘Voorbij de Coronacrisis’

De ACVZ maakt deel uit van de door de SER geïnitieerde denktank ‘Voorbij de Coronacrisis’.

De ACVZ brengt met haar deelname aan de denktank specifieke kennis in over thema’s zoals (arbeids)migratie en mobiliteit.

Andere deelnemers in deze denktank zijn naast de sociale partners en kroonleden van de SER o.a. VNG, DNB, CPB, CBS, SCP, ministeries SZW en EZK, Clingendael, WRR, Onderwijsraad en RVS. 

Het kabinet heeft de denktank op 7 mei 2020 om advies gevraagd.

Het advies Contouren van een intelligent herstelbeleid is op 21 mei 2020 verschenen. De Denktank schetst in dit advies de contouren van het beleid naar herstel van de economie en de werkgelegenheid, en adviseert daarbij gebruik te maken van de veerkracht in de samenleving.

Op 1 juli 2020 heeft de Coronacrisis Denktank een advies uitgebracht over Investeren in Europese samenwerking waarin wordt voorgesteld om de voorstellen van de Europese Commissie voor het Meerjarig Financieel Kader en het herstelplan constructief-kritisch tegemoet te treden.