Monique Kremer nieuwe voorzitter Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken

De ministerraad heeft vandaag ingestemd met de benoeming van prof. dr. M. Kremer tot voorzitter van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ). De benoeming is voor 4 jaar en gaat in op 1 maart 2020.

Monique Kremer is bijzonder hoogleraar Actief burgerschap, afdeling Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is zij projectcoördinator bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en heeft zij meegewerkt aan rapporten over o.a. de nationale identiteit, Europese arbeidsmigratie, ontwikkelingssamenwerking en de toekomst van werk.

Migratievraagstukken kennen geen simpele oplossingen. Het is essentieel verschillende perspectieven mee te wegen. En om een goed geïnformeerd debat te hebben waar iedereen in de samenleving over mee zou moeten praten. Ik hoop eraan bij te dragen dat de gedegen adviezen van de ACVZ een plek blijven krijgen in het hart van het debat over migratie. - Monique Kremer

Monique Kremer neemt de voorzittershamer over van Koos Richelle die de afgelopen 4 jaar deze migratieraad heeft geleid.

Lees meer over de ACVZ

De ACVZ is een onafhankelijk adviescollege dat gevraagd en ongevraagd beleids- en wetsadviezen uitbrengt aan kabinet en parlement inzake het vreemdelingenrecht en vreemdelingenbeleid.