Dubbelinterview Trouw vervolg briefadvies asielopvangcrisis

De Adviesraad Migratie en de ROB waarschuwen in Trouw over de asielopvangcrisis: er is nog geen zicht is op een uitweg en het debat over wat goede asielopvang is, wordt niet gevoerd. Het eerdere gezamenlijke briefadvies 'Asielopvang uit de crisis' wordt besproken in het licht van de komende wet.

Lees ‘Over wat goede asielopvang is, wordt nu helemaal niet gesproken’ (zie ook LexisNexis).  

Enkele citaten:

M. Kremer (Adviesraad Migratie): "Wij pleiten ervoor dat álle gemeenten evenredig verantwoordelijk worden voor de asielopvang en om dat op te nemen in de nieuwe wet waar de staatssecretaris aan werkt. Maar het moet niet alleen gaan over wie het moet gaan doen. Het moet ook gaan over financiering en -afspraken over een buffercapaciteit. Over instrumenten die gemeenten in handen krijgen om het goed te doen. Maar de discussie over wat goede asielopvang is, wordt nu niet gevoerd.”


H. Polman (ROB): “Nu ben je afhankelijk van gemeenten die bereid zijn om op verzoek een opvanglocatie te organiseren. Dat zorgt voor gedoe. Als je alle gemeenten verplicht om mee te doen en daar aantallen aan verbindt, creëer je draagvlak. Alleen we zijn bezorgd dat er aan cherrypicking wordt gedaan. Zo van: ‘O, de beide adviesorganen zijn ook voor een asielverplichting voor gemeenten.’ Als je binnen dit huidige systeem louter zegt: nu is iedere gemeente verplicht om bij te dragen dan mis je de helft van ons verhaal en blijf je in deze crisisstand zitten.”


Polman: “De andere helft is dat er vrijheid voor lokale besturen komt om de opvang te organiseren. Gemeenten moeten de opvang van asielzoekers lokaal kunnen inbedden, eventueel met onderlinge afspraken en in goed overleg met bestaande maatschappelijke instellingen en organisaties. Dat betekent dat de verplichting om asielzoekers op te vangen van bovenaf komt maar de keuze hoe je dat doet van onderop.”


Kremer: “Voor migranten is het belangrijk dat ze kunnen blijven daar waar zij in de opvang zitten omdat daarna ook de inburgering plaatsvindt. Voor de bevolking is dat ook beter: je leert de mensen kennen en zij gaan in het dorp of stad naar de sportclub. Gemeenten moeten dit dus zelf organiseren en kunnen kiezen voor een kleinere of grotere opvang, alleen of met meer gemeenten samen.”