Prof. dr. John Morijn

Prof. dr. John Morijn
Beeld: ©Adviesraad Migratie

Prof. dr. John Morijn

Functie
Lid

John is op 15 januari 2021 voor vier jaar benoemd als lid van de adviesraad.

Per augustus 2023 zijn de werkzaamheden voor de Adviesraad Migratie opgeschort tot juni 2024 in verband met zijn aanstelling tot visiting professor aan Princeton University’s School of Public and International Affairs.

Overige functies

  • Lid van het College voor de Rechten van de Mens
  • Bijzonder hoogleraar recht en politiek in de internationale betrekkingen, Rijksuniversiteit Groningen
  • Lid van de Commissie Meijers
  • Reservist Specifieke Deskundigheid, 1 Civiel en Militair Interactiecommando, Koninklijke Landmacht

Over John

Vanaf het moment dat ik in 1999-2000 als student-assistent bij de afdeling Europees recht van de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzoek deed naar EU Justitie- en Binnenlandse Zaken Samenwerking (voor een van eerste handboeken op dat terrein), ben ik altijd geïnteresseerd gebleven in, en in allerlei verbanden actief geweest op het snijvlak van de EU en mensenrechtenbescherming. Ik werkte op dit terrein als ambtenaar bij zowel J&V als BZK, en ook namens BZK op de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU. En nog altijd focus ik dagelijks op deze thema’s als lid van het College voor de Rechten van de Mens, lid van de Commissie Meijers en als bijzonder hoogleraar recht en politiek in de internationale betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vanuit die inhoudelijke expertise en de uiteenlopende ervaringen met het Haagse en Brusselse ‘spel’, hoop ik aan het werk van de adviesraad migratie te kunnen bijdragen op vlakken als wetgevingsadvisering en mensenrechtelijke aspecten van migratiekwesties. Mijn focus zal zijn om de onafhankelijke inzichten en adviezen zo duidelijk, concreet en beleidsrelevant mogelijk te helpen verwoorden – met de belangen van diegenen om wie het uiteindelijk gaat altijd in het achterhoofd.